Studijų kaina ir mokėjimo tvarka

MOKĖJIMO TVARKA

 

1. Už ugdymą mokamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytas mokestis.

2. Mokestis už ugdymą mokamas pavedimu į paslaugų teikėjo iki einamojo mėnesio 5 dienos.

3. Sutartį nutraukus pinigai už einamąjį mėnesį negrąžinami.

4. Mokesčio lengvatos taikomos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

5. Mokestis už ugdymą nemažinamas, jeigu užsiėmimo diena sutampa su valstybine švente, kuri yra ne darbo diena.

6. Mokestis už ugdymą mažinamas:

6.1. 50 procentų – jei Ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 nepertraukiamų kalendorinių dienų ir daugiau trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį Paslaugų gavėjo ar paties pilnamečio Ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą;

6.2. proporcingai – jei ugdymo procesas nevykdomas dėl klube susidariusių svarbių priežasčių (būrelio vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).

 

 

 MOKĖJIMO BŪDAI

Pavedimu į sąskaitą:

Gavėjo pavadinimas – Biudžetinė įstaiga „Skaitlis“

Sąskaitos Nr. LT21 4010 0510 0356 3313

Gavėjo bankas – „Luminor“ bankas

Banko kodas 40100

Gavėjo kodas 300035837

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti:

Vaiko pavardę, vardą

Studijos pavadinimą

Mėnesį, už kurį mokama

 

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBE „ŠATRIJA“ ĮKAINIAI

Eil. Nr. Veiklos sritis Mėnesio kaina
1.   Šiuolaikiniai šokiai, gatvės šokiai, šou, breikas 15 Eur
2.   Gitara 15 Eur
3.   Ukulelė 15 Eur
4.   Dainavimas 15 Eur
5.   Fotografija 15 Eur
6.   Dailės technologijos 15 Eur
7.   Akademinis piešimas ir tapyba 15 Eur
8.   Meno laboratorija 15 Eur
9.   Keramika 15 Eur
10.   Gimnastika (aerobinė, akrobatinė, meninė) 15 Eur
11.   Kovos menai (dziudo, kapueira, karatė) 15 Eur
12.   Šachmatai 15 Eur
13.   Ritmo ir mušamieji instrumentai 15 Eur
14.   Šnekamoji anglų kalba 15 Eur
15.   Mažoji akademija (dailės pradmenys, keramikos pradmenys) 10 Eur
16.   Veiklos suaugusiesiems (joga, kalanetika, aerobika) 20 Eur

 

Atliekant bankinius pavedimus mokant mokestį už suaugusiųjų programą, lėšų gavėjo informacijoje nurodyti šiuos duomenis:

 

Gavėjo pavadinimas – Biudžetinė įstaiga „Skaitlis“

Sąskaitos Nr. LT 744010042403931814 Luminor bankas

Gavėjo kodas 300035837

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti: 

Klubas Šatrija, paslaugos gavėjo vardą ir pavardę, būrelio pavadinimą, mėnesį už kurį mokamas mokestis.

 

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Klubas Šatrija“