Studijų kaina ir mokėjimo tvarka

MOKĖJIMO TVARKA

 

1. Už ugdymą mokamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytas mokestis.

2. Mokestis už ugdymą mokamas pavedimu į paslaugų teikėjo iki einamojo mėnesio 10 dienos.

3. Sutartį nutraukus pinigai už einamąjį mėnesį negrąžinami.

4. Mokesčio lengvatos taikomos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

5. Mokestis už ugdymą nemažinamas, jeigu užsiėmimo diena sutampa su valstybine švente, kuri yra ne darbo diena.

6. Mokestis už ugdymą mažinamas:

6.1. 100 proc. socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai ir 2022 m. vasario 24 d. ir vėliau iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje pasitraukę užsieniečiai, Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai ir asmenys be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje (karo pabėgėliai).

6.2. 50 procentų – jei Įstaigą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, mokestis mažinamas tik už vieną Įstaigoje pasirinktą būrelį (studiją).

6.3. Įstaigos vadovas turi teisę ne daugiau kaip 25 proc. įstaigą lankančių ugdytinių atleisti nuo mokesčio ar mokestį sumažinti 50 proc.

6.3.1 nuo mokesčio už vieną pasirinktą veiklą klube gali būti atleidžiami savanoriai, globos namų ugdytiniai, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionato vaikai, išskirtinių gabumų ugdytiniai (būrelio vadovo siūlymu), klubo darbuotojų vaikai ir klubo darbuotojai.

6.3.2. mokestis už ugdymą, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus rašytinį prašymą, 50 proc. gali būti mažinamas už trečią pasirinktą veiklą, kai ne mažiau kaip trys ugdytiniai iš daugiavaikės šeimos renkasi po tris veiklas klube.

6.3.3. mokestis už ugdymą 50 proc. gali būti mažinamas už ketvirtą pasirinktą veiklą klube, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus rašytinį prašymą.

6.4. proporcingai – jei ugdytinis užsiėmimus nepertraukiamai (iš eilės) praleido 14 ir daugiau dienų, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir nurodžius priežastį;

6.4.1. jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių (vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).

 

Mokestis mažinamas tik už vieną įstaigoje pasirinktą būrelį (studiją).

 

 MOKĖJIMO BŪDAI

Pavedimu į sąskaitą:

Gavėjo pavadinimas – Biudžetinė įstaiga „Skaitlis“

Sąskaitos Nr. LT21 4010 0510 0356 3313

Gavėjo bankas – „Luminor“ bankas

Banko kodas 40100

Gavėjo kodas 300035837

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti:

Vaiko pavardę, vardą

Studijos pavadinimą

Mėnesį, už kurį mokama

 

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBE „ŠATRIJA“ ĮKAINIAI

Eil. Nr. Veiklos sritis Mėnesio kaina
1.   Gatvės šokiai, šiuolaikiniai šokiai, hiphopas, breikas 15 Eur
2.   Kovos menai (dziudo, kapueira, karatė, teakwondo, vaikų fitnesas) 15 Eur
3.   Gitara, ukulėlė 15 Eur
4.   Vokalo studija 15 Eur
5.   Fotografija 15 Eur
6.   Dailės technologijos 20 Eur
7.   Akademinis piešimas ir tapyba 20 Eur
8.   Šnekamoji anglų kalba 20 Eur
9.   Keramika 20 Eur
10.   Meno laboratorija, kūrybos ir dizaino studija, šiuolaikinės   kūrybinės dirbtuvės 15 Eur
11.  Gimnastika 15 Eur
12.   Šachmatai 15 Eur
13.   Lietuvių kalba 15 Eur
14.   Teatras 15 Eur
15.   Dailės pradmenys, keramikos pradmenys, vokalo pradmenys 15 Eur
16.   Veiklos suaugusiesiems (joga, kalanetika, zumba) 30 Eur

 

Mokėjimo už ugdymą tvarka

 

Atliekant bankinius pavedimus mokant mokestį už suaugusiųjų programą, lėšų gavėjo informacijoje nurodyti šiuos duomenis:

 

Gavėjo pavadinimas – Biudžetinė įstaiga „Skaitlis“

Sąskaitos Nr. LT 744010042403931814 Luminor bankas

Gavėjo kodas 300035837

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti: 

Klubas Šatrija, paslaugos gavėjo vardą ir pavardę, būrelio pavadinimą, mėnesį už kurį mokamas mokestis.

 

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Klubas Šatrija“