Studijų kaina ir mokėjimo tvarka

MOKĖJIMO TVARKA

 

1. Už ugdymą mokamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytas mokestis.

2. Mokestis už ugdymą turi būti sumokamas į paslaugų teikėjo kasą grynaisiais pinigais arba pavedimu į sąskaitą iki einamojo mėnesio 5 dienos.

3. Sutartį nutraukus pinigai už einamąjį mėnesį negrąžinami.

4. Mokesčio lengvatos taikomos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

5. Mokestis už ugdymą nemažinamas, jeigu užsiėmimo diena sutampa su valstybine švente, kuri yra ne darbo diena.

6. Mokestis už ugdymą mažinamas, jei ugdytinis dėl ligos praleido ne mažiau kaip 3 užsiėmimus iš eilės ir pateikė tai patvirtinančią medicininę pažymą ar jos kopiją.

 

 MOKĖJIMO BŪDAI

Pavedimu į sąskaitą:

Gavėjo pavadinimas – Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita

Sąskaitos Nr. LT21 4010 0510 0356 3313

Gavėjo bankas – „Luminor“ bankas

Banko kodas 40100

Gavėjo kodas 300035837

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti:

Vaiko pavardę, vardą

Studijos pavadinimą

Mėnesį, už kurį mokama

 

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBE „ŠATRIJA“ ĮKAINIAI

Eil. Nr. Veiklos sritis Mėnesio kaina
1.   Šiuolaikiniai, gatvės, šou, breikas, lindihopas 15 Eur
2.   Gitara 15 Eur
3.   Ukulelė 10 Eur
4.   Dainavimas (muzikinės dirbtuvės, ansamblinis dainavimas) 15 Eur
5.   Fotografija 15 Eur
6.   Dailės technologijos 15 Eur
7.   Akademinis piešimas ir tapyba 15 Eur
8.   Kūrybiniai tyrinėjimai 15 Eur
9.   Keramika 15 Eur
10.   Gimnastika (aerobinė, akrobatinė, meninė) 15 Eur
11.   Kovos menai (dziudo, kapueira, karatė) 15 Eur
12.   Šachmatai 15 Eur
13.   Teatras 15 Eur
14.   Šnekamoji anglų kalba 15 Eur
15.   Mažoji akademija (dailės pradmenys, keramikos pradmenys) 10 Eur
16.   Veiklos suaugusiesiems (joga, kalanetika, aerobika, anglų kalba) 20 Eur