Liaudies šokiai

Kiekvieną tautą reprezentuoja ir jos pasaulėžiūrą atspindi tradicijos, papročiai, kalba ir menas. Šokis yra vienas iš tautos identitetą ir savitumą atskleidžiančių dalykų. Ir šiandien liaudies šokis nepraranda savo vertės, ugdo žmogų, formuoja vertybes, propaguoja tautinį paveldą. Tai lietuvių tautos meninės kūrybos dalis, tradicinės choreografijos palikimas. Pamokose mokysimės lietuvių sceninio šokio, kurį vėliau bandysime apjungti su šiuolaikinio, klasikinio šokio žanrais, taip atskleidžiant unikalias tradicinio lietuvių šokio galimybes. Pamokų metu išmoksite ne vien šokio žingsnelių, bet ir įgysite pasitikėjimo savimi, lavinsite ritmo pojūtį, taisyklingą laikyseną, lankstumą, koordinaciją, ištvermę. Išmoksite dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti.

Aleksandra Andrejauskaitė
Registracija