Laima Juodėnienė

Laima J.

Studijos vadovė Laima – technologijų ir dailės  mokytoja, turinti aukštąjį išsilavinimą ir 10 metų darbo patirtį  su įvairaus amžiaus vaikais. Jai šis darbas kaip sako  ji pati  yra ne  tik darbas, bet ir vienas didžiausių pomėgių, nuolat skatinantis tobulėti, ieškoti ir atrasti. Vadovė įsitikinusi, kad kiekvienas vaikas yra  labai kūrybiškas ir žingeidus. Padėti atsiskleisti vaiko talentams, jo kūrybinei individualybei yra ne tik mokytojo misija, bet ir dovana pačiam mokytojui.

Vadovė Laima yra bėgikė, žygeivė, keliautoja, aktyvaus, sveiko gyvenimo būdo propaguotoja ir aistringa gamtos mylėtoja. Šiais pomėgiais ji tikisi „užkrėsti“ ir studijos lankytojus.