Klubo tvarkos ir taisyklės

Priėmimo į klubą tvarka Mokėjimo už ugdymą tvarka

 

Darbo tvarkos taisyklės Klubo etikos kodeksas

 

Klubo darbo tarybos reglamentas

 

Turizmo renginio saugos ir sveikatos taisyklės

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės Reagavimo į ADS pažeidimus tvarkos aprašas Klubo supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklės