Klubo tvarkos ir taisyklės

Priėmimo į klubą tvarka Mokėjimo už ugdymą tvarka Mokesčio už ugdymą lengvatos

 

Darbo tvarkos taisyklės Klubo etikos kodeksas

 

Klubo darbo tarybos reglamentas

 

Turizmo renginio saugos ir sveikatos taisyklės

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės Reagavimo į ADS pažeidimus tvarkos aprašas Klubo supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklės