Goda Kotryna Užpelkytė

Teatras – tai žaidimas. Tik sakyčiau,  labai rimtas. Toks rimtas, kad iš savo kaip žaidėjo rolės kartais darosi net sunku išeiti ir grįžti į realybę. Esi pajutęs, kaip keista ilgai pašokinėjus ant batuto vėl pradėti vaikščioti žeme? Panašus jausmas kartais apima ir nulipus nuo scenos ar pasibaigus spektakliui.

Improvizacija yra šitokio žaidimo pradžia. Juk kiekvienas spektaklis, iki kol yra atiduodamas į žiūrovų rankas, daug sykių būna keičiamas, ir tam didžiulę reikšmę turi aktorių savęs ir savo personažo tyrinėjimai, ieškojimai, klajonės. Į tokias klajones arba „teatro džiungles“, kurios prasideda savęs, kito, ir erdvės aplink save pažinimu, šios improvizacijos dirbtuvės ir kviečia! Išbandysime savo galimybes, aptiksime save erdvėje, joje surasime ir kitus, mokinsimės išgyventi kiekvieną akimirką, kiekvieną susidūrimą „čia ir dabar“. Mokinsimės išgirsti, pamatyti ir spontaniškai į tai sureaguoti – visu savimi įsiliesime į kūrybos procesą, pamiršdami tai, kas šiandien mus supykdė, nuliūdino, ką reikia atlikti namų darbams ar ką valgyti vakarienei.

Improvizacija, nors yra ir žaidimas ir leidžia atsipalaiduoti, įsijausti į veikimą akimirkoje, duoda ir labai gražių vaisių – imorovizuojant, scenoje gimsta įspūdingi etiudai, įtikinami personažai, netikėtos baigtys.

Todėl kviečiu visus prisijungti prie savęs ir kito pažinimo veiklos per šį teatrinį žaidimą. O Improvizuoti galime kiekvienas – nebūtinai ketinantis ateitį sieti su teatru, turintis gerą iškalbą ar plastišką kūną! Svarbu į šį kūrybos be išankstinio pasiruošimo procesą ateiti atvira širdimi ir būti pasiruošus kiekvienai netikėtai situacijai pasakyti „Taip!“, net ir nenutuokiant, kas bus toliau.

Teatras 11-14 m. jaunimui

Čia geriau pažinsime save, mokysimės aktorinio meistriškumo, sceninio judesio, kalbos subtilybių. Lavinsime gebėjimą bendrauti ir reikšti savo mintis.

Tvarkaraštis
Registracija