Šiuolaikinės fotografijos studija „Chimeros“

Šiuolaikinės fotografijos studija skirta 13–17 metų jaunimui, besidominčiam fotografija ir šiuolaikiniu menu. Užsiėmimuose nagrinėsime fotografijos atsiradimo priežastis ir pasekmes, apžvelgsime istoriją, prisiliesime prie analoginės fotografijos technologijos, taip pat mokysimės dirbti su skaitmeniniu fotoaparatu. Gilinsimės į pagrindinius kompozicijos, šviesos, spalvų principus, nuotraukų retušavimo pagrindus.
Pamokų metu diskutuosime apie naujausias fotografijos madas ir tendencijas, aptarsime kitų menininkų darbus bei dalinsimės savais bandymais, atradimais ir idėjomis. Kursas interaktyvus (50% teorijos, 50% praktikos), lankysimės parodose, fotolaboratorijose, profesionaliose studijose.

Pamokos eigos pavyzdys:

1. Dienos nuotrauka –dalinuosi gerai žinoma ir meno istorijoje svarbia nuotrauka, kviečiu diskutuoti su nuotrauka susijusia tema.
2. Pristatymai – kviečiu dalinti savo fotografiniais bandymais (jei buvo tartasi – namų darbais), mokomės komentuoti savo ir kitų darbus.
3. Dienos tema – pristatau temą, susijusią su fotografijos istorija / teorija / kompozicija / apšvietimu ir kt.
4. Praktinė užduotis – su dienos tema susijusi praktinė užduotis, atliekama individualiai arba mažose grupėse.
5. Pamokos aptarimas, trumpa refleksija, pageidavimai.
6. Pristatoma ateinančios pamokos tema, esant poreikiui užduodamos individualios užduotys / namų darbai.
Tvarkaraštis

Vadovė

Vaiva Zemkauskaitė
Registracija