Experimental learning designers (2016, Somobor, Kroatija)

Experimental learning designers (2016, Somobor, Kroatija)

Sausio 5 – 11 dienomis Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ darbuotoja Ieva tobulino žinias dalyvaudama mokymo kursuose „Eksperimentinio mokymosi dizaineriai“ (en. Experimental learning designers). Projektas vyko Somobor miestelyje, Kroatijoje, o jį įgyvendino organizacija „Tontorino“. Tai jau antrasis „Tontorino“ projektas, finansuojamas Erasmus+ programos.

Projekte dalyvavo 26 jaunimo darbuotojai, lyderiai, kaučeriai iš 7 skirtingų šalių. Mokymų metu buvo siekiama pagerinti dalyvių kompetencijas, kartu kuriant ir tobulinant naujus užsiėmimus, paremtus patirtinio mokymosi modeliu. Užsiėmimų metu dalyviai kartu su organizatorių pagalba ruošė kokybiškus neformalaus ugdymo projektus, paremtus eksperimentiniu mokymusi, kuris atitinka naujus Erasmus+ programos reikalavimus. Vienas iš projekto tikslų buvo suprasti sąveiką tarp formalaus ir neformalaus ugdymo kuriant nemokamą eksperimentinių priemonių rinkinį, skirtą jaunimo darbuotojams.

Projekto metu dalyviai turėjo galimybę gauti daugiau informacijos apie kitas organizacijas, jų projektus bei sutikti partnerių ateities projektams.

Projekte dalyvavo 26 dalyviai iš 7 šalių: Kroatijos, Makedonijos, Italijos, Lietuvos, Rumunijos, Turkijos, ir Lenkijos.