Dokumentai

Sutartis

Priedas prie sutaties

Prašymas soc. pašalpos ir paramos gavėjams

Prašymas nutraukti sutartį

Priėmimo į klubą tvarka

Mokėjimo už ugdymą tvarka

Klubo nuostatai

2016-2021 m. strateginis planas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klubo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

2020 m. metinis pirkimų planas

2017-2018 m. Veiklos ataskaita

2018-2019 metų veiklos planas

2018 m. vadovo veiklos ataskaita

2019 m. vadovo veiklos ataskaita

Klubo darbo tarybos veiklos reglamentas

Klubo etikos kodeksas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Finansinės būklės ataskaita

Darbo tvarkos taisyklės

Struktūra