Ataskaitos

2020-2021 m.m. Klubo veiklos ataskaita

 

2019-2020 m.m. Klubo veiklos ataskaita

 

2018-2019 m.m. Klubo veiklos ataskaita

 

2021 m. Vadovo veiklos ataskaita

 

2020 m. Vadovo veiklos ataskaita

 

2019 m. Vadovo veiklos ataskaita

 

2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020 m. Finansinės būklės ataskaita

 

2019 m. Finansinės būklės ataskaita

 

2018 m. Finansinės būklės ataskaita