Ataskaitos

2018-2019 m.m. Klubo veiklos ataskaita

 

2017-2018 m.m. Klubo veiklos ataskaita

 

2016-2017 m.m. Klubo veiklos ataskaita

 

2020 m. Vadovo veiklos ataskaita

 

2019 m. Vadovo veiklos ataskaita

 

2018 m. Vadovo veiklos ataskaita

 

2019 m. Finansinės būklės ataskaita

 

2018 m. Finansinės būklės ataskaita