1,2% parama

Atėjus pajamų deklaravimo laikotarpiui kviečiame vaikų ir jaunimo klubui „Šatrija“ skirti 1,2% paramą, kurią panaudosime vaikų ugdymo sąlygų tobulinimui!

Tai padaryti galite:

– per tinklalapį http://deklaravimas.vmi.lt/ naudojant internetinės bankininkystės prisijungimą.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos privalomus laukelius:

5 Mokestinis laikotarpis – 2020

6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – pažymėkite varnelę.

E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191664421

E3 Mokesčio dalies paskirtis – Vaikų ir jaunimo klubas “Šatrija”

E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m.SKIRK „ (2)