Studijų kaina ir mokėjimo tvarka

MOKĖJIMO TVARKA

 

1. Už ugdymą mokamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytas mokestis.

2. Mokestis už ugdymą turi būti sumokamas į Paslaugų teikėjo kasą grynais pinigais arba pavedimu į sąskaitą iki einamojo mėnesio 5 dienos.

3. Sutartį nutraukus pinigai už einamąjį mėnesį negrąžinami.

4. Mokesčio lengvatos taikomos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

5. Mokestis už ugdymą nemažinamas, jeigu užsiėmimo diena sutampa su valstybine švente, kuri yra nedarbo diena.

6. Mokestis už ugdymą mažinamas, jei Ugdytinis dėl ligos praleido ne mažiau kaip 3 užsiėmimus iš eilės ir pateikė tai patvirtinančią medicininę pažymą ar jos kopiją.

 

 MOKĖJIMO BŪDAI

 

1. Klube į Paslaugų teikėjo kasą grynaisiais pinigais.

2. Pavedimu į sąskaitą:

Gavėjo bankas: AB DNB bankas

Banko kodas: 40100

Sąskaitos Nr.: LT21 4010 0510 0356 3313

Gavėjo pavadinimas: Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita

Gavėjo kodas: 300035837

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti:

Vaiko pavardę, vardą

Studijos pavadinimą

Mėnesį už kurį mokama

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBE „ŠATRIJA“ ĮKAINIAI

Eil. Nr. Veiklos sritis Mėnesio kaina
1. Šiuolaikiniai, gatvės, šou, breiko, lindyhopo stiliaus šokiai 15 Eur
2. Gitara 15 Eur
3. Ritmas ir mušamieji instrumentai (džembės, mišrios perkusijos grupės, bucket/street drummers) 15 Eur
4. Dainavimas (muzikinės dirbtuvės, ansamblinis dainavimas) 15 Eur
5. Fotografija 15 Eur
6. Dailės technologijos 15 Eur
7. Menų laboratorija 15 Eur
8. Akademinis piešimas ir tapyba 15 Eur
9. Keramika 15 Eur
10. Aerobinė gimnastika 15 Eur
11. Kovos menai (dziudo, capoeira, karate) 15 Eur
12. Šachmatai 15 Eur
13. Teatras 15 Eur
14. Šnekamoji anglų kalba 15 Eur
15. Mažoji akademija (anglų kalbos pradmenys, dailės pradmenys, keramikos pradmenys, šokių pradmenys) 10 Eur
16. „Skruzdėliukų mokyklėlė“ 20 Eur