Skruzdėliukų mokyklėlė

 

 

Skruzdėliukų mokylėlė
Čia vaikučiai smagiai bei kūrybingai praleis kiekvieną šeštadienį. Išmoks naujų dainelių, nupieš piešinį, bei smagiai pašoks kartu su bendraamžiais.

Bendra visų mokyklėlės užsiėmimų trukmė 1 val. 30 min.
30 min piešia, 30 min. dainuoja ir 30 min. šoka.

Skruzdėliukų mokyklėlės užsiėmimai skirstomi į 3 amžiau grupes.
3-4 m. vaikučiai, 4-5 m. vaikučiai, 4-6 m. vaikučiai.

Dailės ir darbelių mokys vadovė Vaida.

Šoks kartu su vadove Egle.

Muzikos mokys vadovė Viktorija.

Kviečiame visus registruotis.
Pirmieji užsiėmimai prasidės jau nuo rugsėjo 30 dienos.
Tvarkaraštis

Vaida Andrašiūnaitė
Eglė Kančiauskaitė
Viktorija Raibužytė
Registracija