Dokumentai

Sutartis

1 priedas prie sutarties

2 priedas prie sutaties

Tėvų sutikimas (14-17 m. vaikams)

Prašymas (jei lanko 3 vaikai)

Prašymas soc. pašalpos ir paramos gavėjams

Prašymas nutraukti sutartį

Priėmimo į klubą tvarka

Mokėjimo už ugdymą tvarka

Klubo nuostatai

2016-2021 m. strateginis planas

NVŠ paskistymo tvarka

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klubo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Metinis pirkimų planas 2018