Dokumentai

Sutartis

NVŠ priedas

Tėvų sutikimas (14-17 m. vaikams)

Prašymas (jei lanko 3 vaikai)

Prašymas soc. pašalpos ir paramos gavėjams

Prašymas mokesčio sumažinimui

Prašymas nutraukti sutartį

Priėmimo į klubą tvarka

Mokėjimo už ugdymą tvarka

Klubo nuostatai

NVŠ skyrimo tvarka

Klubo taryba

Metinis pirkimų planas (2017)

Klubo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės